Nha Trang

Sáng tác: Minh Kỳ – Hồ Đình Phương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia