Thu Quyến Rũ

Nhạc và lời : Đoàn Chuẩn – Từ Linh

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016