Xin Hãy Rời Xa

Nhạc và lời : Vũ Tuấn Đức

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017