Vẫn nét trinh thành

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2016