Trái Tim Ngục Tù

Nhạc và lời: Đức Huy

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2023