Tình ca muôn thuở – Unchained Melody

Alex North & Hy Zaret

Tiếng hát Phạm Cao Tùng

 

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia 2016