Tỉnh thức

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

 

 

Hòa âm: Quang Đạt Studio

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – 2016