Một Ngày Không Có Em

Nhạc và lời : Y Vân & Nguyễn Long

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022