Mắt Lệ Cho Người

Sáng tác của nhạc sĩ : Từ Công Phụng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017