Môi buồn

Tác giả: Mai Anh Việt

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

 

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Brisbane Australia

2017