Môi buồn

Tác giả: Mai Anh Việt

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane Australia

2017