Ôi đẹp quá

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

Viết lời dẩn: TK Thiện Hữu

Đọc lời dẩn: Tâm Hương

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2017