Một Lần Nào Cho Tôi Gặp lại Em

Nhạc và lời: Vũ Thành An

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019