Bóng Chiều Xưa

Nhạc và lời: Dương Thiệu Tước

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017