Đời Ca Hát

Nhạc : Phạm Anh Dũng, Lời : Lê Bảo

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022