Ánh Minh Nhiên

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

 

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018