Suối Tóc

Sáng tác của cố nhạc sĩ: Văn Phụng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019