It’s Now Or Never

(Đến với anh đêm nay)

Music: Eduardo Di Capua

Lyric: Aaron Schroeder & Wally Gold

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018