Có những niềm riêng

Sáng tác: Lê Tín Hương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019