Xa nhau

Thơ: Hưng Việt – Nhạc: Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Hòa âm – Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2019