Lá thu vàng (Autumn Leaves)

Nguyên tác: Johnny Mercer

Lời Việt: Lữ Liên

Tiếng hát Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018