Đêm Đông

Nhạc và lời: Nguyễn văn Thương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016