Trăng thiên thu

Thơ: Lý Thừa Nghiệp

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

Hòa âm: Ngọc Vinh

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2016