Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng

Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017