Dấu tình sầu

Sáng tác của nhạc sĩ : Ngô Thụy Miên

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2018