Thôi

Nhạc: Y Vân – Lời : Nguyễn Long

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017