Tạ Tình

Thanh Bình

Thì thôi, chỉ một bàn tay

Làm sao giữ được tháng ngày đã qua

Còn đây riêng một cõi ta

Ta tinh 02Tiếng lòng là một bài ca thương sầu

Ai về nhìn lại ngàn dâu

Nhớ chăng thuở ấy biển sâu ân tình

Ta về tìm lại lá xanh

Mới hay lá úa trên cành chơ vơ

Bàn tay kia đã hững hờ

Thuyền tình nửa chuyến bến bờ quạnh hiu

Ta tinh 01Đêm buồn lắng một tiếng tiêu

Chiều buồn chuông nguyện giáo điều nhạt môi …

Niềm tin giờ đã phai rồi

Mực pha nước mắt viết lời từ ly

 

Thương tặng BT. Hy vọng những đêm buồn chỉ còn là dĩ vãng

Thanh-Bình

TẠ TÌNH

Thơ: Thanh Bình

Nhạc: Phạm Cao Tùng

TA_TINH

TẠ TÌNH

Thơ: Thanh Bình

Nhạc: Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Hòa âm, Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017