Buồn ơi! Chào mi

Nhạc và lời: Nguyễn Ánh 9

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017