Ngàn Tiếng Thông Reo

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2017