Cỏi vắng

Nhạc và lời: Diệu Hương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017