Một chiều Đông

Nhạc và lời: Tuấn Khanh

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016