Si L’ amour Exist Encore (Nếu Tình Là Thiên Thu)

Sáng tác: Micky Konecny, Lời Việt: Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022