Cành hoa dâng mẹ

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

Nhạc phẩm về tình Mẫu Tử thiêng liêng nhân dịp Vu Lan năm 2017.

Nhạc phẩm này riêng tặng và chia xẻ đến những ai đã mất đi tình Mẫu Tủ thiêng liêng.

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Hòa âm: Nguyễn Triệu Minh

Brisbane – Australia

 2017