Khi Người Yêu Tôi Khóc

Nhạc và lời: Trần Thiện Thanh

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021