Mê Khúc

Nhạc và lời: Bảo Phúc

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng (PK 1959-66)

Brisbane – Australia

2017