Mê Khúc

Nhạc và lời: Bảo Phúc

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017