Biển cạn

Sáng tác: Nguyễn Kim Tuấn

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017