Biệt Hành

Thơ: Nguyễn Hải Bình

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

 

Hòa âm: Ngọc Vinh

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane