Đồn Vắng Chiều Xuân

Sáng tác của nhạc sĩ : Trần Thiện Thanh

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022