Gọi Tên Người Yêu (Aline)

Nhạc và lời: Christophe & Phạm Duy

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2021