Không còn mùa thu

Nhạc và lời: Việt Anh

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016