Chuyện tình buồn

Nhạc : Phạm Duy

Thơ: Phạm Thanh Bình

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017