Biệt Ly

Nhạc và lời: Dzoãn Mẫn

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

 

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia