Tiễn Đưa

Nhạc: Lê Đức Long – Lời: Đặng Hiền

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017