Ở nơi nào em còn nhớ

Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2016