Tình chết theo mùa đông

Nhạc và lời: Lam Phương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2019