CÁO PHÓ

thanhgia

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc kính báo thân bằng quyến thuộc và quý bằng hữu gần xa:

CỤ ÔNG PHÉRO NGUYỄN NGỌC THỌ

Cựu Giáo Sư Petrus Trương Vĩnh Ký, Việt Nam

Sinh ngày 5 tháng 12 năm 1935

đã tạ thế lúc 1:23 PM ngày 16 tháng 10 năm 2015

tại Chicago, Illinois, USA

Hưởng thọ 81 tuổi

 

Linh cữu hiện quàn tại CYPRESS FUNERAL HOME

1698 Bloomingdale Road, Glendale Heights, IL 60139

Thăm viếng

từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày 22 tháng 10 năm 2015

Lễ Cầu Hồn

tại Nhà Thờ QUEENSHIP OF MARY

219 Armitage Avenue, GlenEllyn, IL 60137

lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 2015

Reception và Lễ Hỏa Táng sau đó

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Vợ: Bà Quả Phụ Maria Phan Ngọc Loan

Contrai: Francisco Nguyễn Ngọc Trường

Chị: Maria Nguyễn thị Tố Hương và các con

Em trai: Joseph Nguyễn thành Long và vợ

Em gái: Nguyễn thị Tố Tâm, chồng và các con

Em dâu: Trần thị Nghĩa Minh và các con

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

image 7

imagesNguyen Ngoc Tho - Phan Uu