Thương Tiếc Gs Nguyễn Bá Nhiều

Trầm Vân

Thuong Tiec Gs Nguyen Ba Nhieu

Rất buồn anh đã ra đi
Giã từ trần thế đi về cõi xa
Nỗi đau nhỏ lệ tang gia
Học trò bè bạn lòng nhòa tiếc thương

 

Bóng anh còn thoảng trong trường
Tiếng chim líu ríu hót buồn ly tan
Lòng đau thắp vội nén nhang
Cầu hồn anh tới Vĩnh Hằng an vui
Nơi bình an sáng trăng soi
Gió bay giũ sạch bụi đời đa đoan

Nghĩa tình gửi lại thế gian
Anh về vui cõi suối vàng xa xôi

 

Trầm Vân