Một đường lối giáo dục hay “trồng người”

GS Phan Ngô

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký Nam Cali năm 1995)