Một nén hương cho người khuất bóng

Nguyễn Lộc Thọ

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký Nam Cali năm 1995)