Thu Khói Lửa

Nhạc và lời: Nguyễn Hữu Ba

(Anh em nào đã từng học Thầy Nguyễn Hữu Ba chắc hẳn không quên bài nhạc này)

thukhoiluaNhớ tới ngày qua. Vang trong rừng xa
Dân Nam hò reo. Tiếng thét diệt thù
Khói súng mịt mù. Nơi sa trường xa
Vang khắp nước non nhà. Thu chiều nắng tà
Tiếng trống bập bùng. Loa vang lạnh lùng
Dân Nam hò reo. Trông ra khói mây mờ
Nhớ bao ngày qua:

Bên đồi thông vắng (hô hồ hô khoan)
Mái thu xanh xuyên cành khói tan (hô hồ hô khoan)
Có nàng quay tơ dệt áo (hô hồ hô khoan)
Gửi chồng ra lính quan (la khoan hô khoan)

Loa thúc nhịp dồn. Nhân dân chập chồn
Thôn xa dồn tới. Tiếng thét rộn ràng
Quân dân tập đoàn. Đi theo hàng lối
Hoan hô tiếng dân làng. “Giết loài tham tàn”.
Giáo mác sẵn sàng. Quân dân lập đoàn
Ca khúc hùng tráng. Ra đi trút oán thù
Noi gương ngàn thu.

Quân lên đường thẳng tới biên cương
Lòng một lòng thề tiến quân sa trường
Nguyền cùng thù một chết với giang san
Trong nguy nan quyết không hề nao núng
Vì nòi Việt thề với thu muôn đời
Xây vinh quang xua tan bao mờ tối
Oai linh xưa đang dục lòng chiến binh
Theo nhịp bước muôn người xưa quên mình
.

Mỗi lúc chiều tàn. Trông ra đồng hoang
Cô thôn mờ khói. Ngắm núi Trường Sơn
Khi sương chiều buông. Cây xanh mờ lối
Xa xa dưới chân đồi. In hình dáng người
Vai mang hận thù. Đi trong rừng thu
Quanh qua đồi núi. Ca vang khúc Sơn Hà
Như bao ngày qua:

Bên đồi thông vắng (hô hồ hô khoan)
Mái thu xanh xuyên cành khói tan (hô hồ hô khoan)
Có nàng quay tơ dệt áo (hô hồ hô khoan)
Gửi chồng ra lính quan (la khoan hô khoan)
Bên giòng sông lắng (hô hồ hô khoan)
Bóng tre xanh quanh đồng lúa vàng (hô hồ hô khoan)
Có đoàn nông phu hùng tráng (hô hồ hô khoan)
Buông cày theo tiếng vang (la khoan hô khoan)

Loa thúc nhịp dồn. Nhân dân chập chồn
Thôn xa dồn tới. Tiếng thét rộn ràng
Quân dân tập đoàn. Đi theo hàng lối
Hoan hô tiếng dân làng. “Giết loài tham tàn”.
Giáo mác sẵn sàng. Quân dân lập đoàn
Ca khúc hùng tráng. Ra đi trút oán thù
Noi gương ngàn thu
.

Quân lên đường thẳng tới biên cương
Lòng một lòng thề tiến quân sa trường
Nguyền cùng thù một chết với giang san
Trong nguy nan quyết không hề nao núng
Vì nòi Việt thề với thu muôn đời
Xây vinh quang xua tan bao mờ tối
Oai linh xưa đang dục lòng chiến binh
Theo nhịp bước muôn người xưa quên mình
.