Giấy giới thiệu của hai thầy Hoàng Cơ Nghị và Nghiêm Xuân Thiện cho trò Lê Văn Đặng tham dự kỳ thi lấy giải thưởng Lý Hóa, Toán học của các trường Trung học toàn quốc ngày 16-4-1956

(Nguồn: GS Lê Văn Đặng, GS Toán Petrus Ký)